Ovocné stromy

Podnože

 

Podnože jabloní pro zákrsky, stěny

M9 - slabě rostoucí podnož, malý kořenový systém, mělce kořenící,středně odolná mrazu,podnož vhodná pro tvar zákrsek, nejrozšířenější podnož slabého růstu u nás. Stromy vyžadují podpěru.Odrůdy na této podnoži brzy plodí a dosahují nejvyšší výnosy.

J-TE-E  slabě rostoucí podnož s lepším kořenovým systémem než M9, vyžaduje oporu,brzy jde do plodnosti.Vhodná pro tvar zákrsek.

J-TE-H slabě rostoucí podnož s lepším kořenovým systémem a lepším růstem než M9, vyžaduje oporu,brzy jde do plodnosti. (kříženecM 9x Anýzové české).Vhodná především pro tvar zákrsek.

M26 - středně bujně rostoucí, dobře kotvící v půdě, vhodná do lehkých a nezamokřených půd, podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen. Je mrazuvzdorná .

P 60 - pochází z Polska, slabě rostoucí podnož, je odolná proti mrazu, náchylnost na strupovitost, spálu a padlí je nízká. Snáší písčité půdy, nemá ráda půdy těžké a mokré. Vyžaduje oporu.Podnož vhodná pro zákrsek.

podnože jabloní pro čtvrtkmeny

M 26 -podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen - viz výše

M7 - středně vzrůstná podnož, velmi dobře koření, nevyžaduje podporu. Vhodná podnož do všech oblastí, spolu s podnoží MM106 podnož vhodná pro tvar polokmen a čtvrtkmen

P14 - pochází z Polska, středně rostoucí podnož, růst o něco bujnější než M26, středně mrazuodolná,snáší i horší půdní podmínky, ovoce lépe vybarvuje. Náchylnost na strupovitost nízká.Podnož vhodná pro tvat čtvrtkmen a polokmen.

podnože jabloní pro polokmeny

MM106 -středně vzrůstná podnož, bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, vhodná do kamenitých i vlhkých půd, podnož vhodná pro polokmen a vysokokmen. Stromky brzy a dobře plodí.Vhodná i do vlhkých půd.

M7 - viz výše

P14 - viz výše

podnože jabloní pro vysokokmeny

A2 - bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, bez zvláštních nároků na půdní vlastnosti, podnož vhodná podnož pro vysokokmen.

MM106 - viz výše

 

 

podnože pro hrušně -podnože hrušní

Kavkazská - hrušňový semenáč, dobře roste na půdách hlinitých, suchých i písčitých. Velmi dobře srůstá se všemi odrůdami hrušní, plodnost dle odrůdy je ve 3. až 4. roce.Podnož vhodná pro polokmen až vysokokmen.

Kdoule - podnož slabě rostoucí s malým , rozložitým, mělce kořenícím kořenovým systémem, podnož vhodná pro zákrsky a čtvrtkmeny.

podnože pro meruňky - podnože meruněk

Myrobalán - švestková podnož pro meruňky vhodná do těžších nebo sušších půd ale také do lehčích a kamenitých půd. Univerzální bujně vzrůstná podnož vhohná pro tvar polokmen až vysokokmen.

Wagenheimova - švestková podnož pro meruňky vhodná i do těžších půd, typická je brzká plodnost a zakrsklý růst - až o 50% nižší než Myrobalán i do vlhkých a kamenitých půd, vhodná pro tvar zákrsek , čtvrtkmen a štíhlé vřeteno.

Wadeswill - švestková podnož pro meruňky a broskvoně, vhodná pro tvar zákrsek,čtvrtkmen

Wako - brzká plodnost, vznikla ze semenáčů odrůdy Wagenheimova, až o 50% nižší něž Myrobalán, nepodrůstá - nevytváří odnože, vhodná do písčitohlinitých půd, vhodná pro čtvrtkmen a zákrsek 

Meruňkový semenáč  - základní podnož silného vzrůstu, vhodná do písčitých půd a vyšších poloh.vhodný pro polokmen až vysokokmen.

Rygle Zelená -  podnož do středně těžkých a těžkých půd oslabuje vzrůst až o 30% ,                          vhodná pro čvrtkmen až polokmen .

podnože pro broskve a nektarinky

B-VA-1- výběr ze semenáčů, odolnost vůči mrazu je dobrá, má slabší růst

B-VA -2 - výběr ze semenáčů, odrůdy na těchto podnožích mají nejlepší zdravotní stav

B S- B 1  typ broskvový semenáč silného vzrůstu,snese vyšší obsah vápna a je vhodný i pro                      středně težké půdy

Mandžurská  -   semenáč slabšího vzrůstu s vysokou odolností mrazu.Podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen.

Broskvový semenáč - základní podnož, není vhodná do vápenatých půd, roste poněkud silněji

Rakoniewická  -  typ broskvového semenáče, roste silněji, odolná proti kadeřavosti.Vhodná pro tvar zákrsek až polokmen.

Rubira -  je vhodná do půd s vyšším obsahem vápníku. Oslabuje růst stromu o 20% a příznivě ovlivňuje velikost plodu.

Mont Clar - broskvoňový semenáč ,snáší vápenitou půdu (odrůdy naštěpované na montclaru netrpí chlorózou). Podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen.

Mandle - vhodná do sušších půd pro tvar zákrsek a čtvrtkmen

podnože pro švestky

St. Julien A - vegetativně množená slivoň, vhodná do teplejších oblastí s dostatkem vláhy, sucho nesnáší,oproti Myrobalán oslabuje růst stromu o 35  až 50%. Podnož vhodná pro čtvrtkmen a polokmen.

Myrobalán - je značně přizpůsobivá k půdním podmínkám.Příznivě ovlivňuje plodnost.Podnož  vhodná pro tvar polokmen až vysokokmen

Wagenheimova - oproti myrobalánu oslabuje růst stromu o 30 - 50%, urychlí plodnost a úrodu můžeme očekávat již 2 rok po výsadbě. Je velmi vhodná do úrodných a vlhkých půd.Podnož vhodná pro tvar zákrsek a čtvrtkmen

Zelená ryngle - oslabuje růst o 30 -50% je vhodná pro težké a vlhké půdy.Podnož pro tvar polokmen .

podnože pro třešně a višně

podnož Colt - odrůdy na něm naštěpované rostou slabě až středně bujně. Odolnost proti mrazu je dobrá. Stromy vstupují brzy do plodnosti a tato je velká.Podnož vhodná pro tvary čtvrtkmen, polokmen.

podnož Ptáčnice (ptačka)- rostou bujně, jsou vhodné pro třešně pěstované v klasických vyšších tvarech. Podnož vhodná pro vysokokmen.

podnož Gisela 5 - stromky na této podnoži plodí již v 2.roce a rostou slaběji o 40 až 60% v závislosti na konkrétní odrůdě. Tao podnož vyniká velmi vysokou mrazuodolností kořenového systému a je tolerantní k virovým chorobám. Podnož vhodná pro tvar zákrsek. Je vhodná také pro pěstování v kontejnerech.

podnož Maxma - Delbard 14 Brokforest  zakrslá podnož s vysokou odolností,vhodná i do vyšších poloh a těžšších půd. Je rezistentní k bakteriím a je odolná chloroze vznikající z nadbytku vápna. Byla vyšlechtěna ve školce Lyle Brooks del McGill v Oregonu, držitelem licence je firma Delbard. Špičková nenáročná podnož vhodná do různých půd a všude tam kde má problémy Gisela 5.

podnož Mahalebka - její význam je při pěstování v sušších půdách, kde odrůdy na ní pěstované rostou slaběji o 30% a brzy rodí.Podnož vhodná pro tvar čtvrtkmen a polokmen.

 

 

Jiný zdroj.

  1. podnože zakrslé - M27(65%), J-TE-G (50%)
  2. podnože slabě rostoucí - M9(100%), J-TE-E(100%), J-TE-F(80%), J-OH-A(105%), J-TE-H(110%),
  3. podnože středně rostoucí - MM106(130%), MM26(120%), M4(150%), M7, M2, M104, M111
  4. podnože silně rostoucí - A2(160%), M1(160%), MM101, M109
  5. podnože velmi silně rostoucí - semenáč (třeba i 400%)

Opět jiný zdroj

odnož je důležitou součástí pěstebního systému, protože ovlivňuje:
1.velikost stromu a tím pádem i počet stromů na ha
2. časnost produkce
3. růst stromu
4. náročnost na řez
Výběr podnože záleží na výběru pěstitelského systému, půdě a vzrůstnosti odrůdy.

Podnože pro jabloně
Pro intenzivní výsadby jabloní jsou vhodné stromky naštěpované na podnožích M9, M26. V případě použití zakrsle rostoucích podnoží typu M9 je nutná i dodatková závlaha vysazených stromků. Pro kmenné tvary, tj. stromy větších velikostí se používají stromky štěpované na podnožích MM 106, semenáč, aj. Jako univerzální podnož pro zahrádky se jeví M26 či MM 106. Pro pěstitele, kteří nemají ujasněnou představu o stromku je ideální zákrsek či čtvrtkmen na podnoži MM 106 virus free. Stromek na této podnoži nevyžaduje oporu /sloupky/, zároveň roste i plodí velmi dobře v podmínkách zatravnění.Podnože pro hrušně
V ČR stále převažují generativní podnože hrušní nad vegetativními podnožemi. Semenáče hrušní mají stejné důsledky pro ovocnáře jako semenáč jabloně. Nejběžněji používanou podnoží pro hrušně v Evropě i v OŠ Fytos je Kdouloň MA. Hlavní výhodou je jako u všech Kdouloní časný nástup do plodnosti, dobrá velikost plodů a vzrůstnost je 65% hrušňového semenáče. Je poměrně mrazuodolná. Další typy kdouloní mají své přednosti i nevýhody /MC, BA 29/. Např. MC je citlivější k mrazu, BA 29 vzrůstnost 70% semenáče.Podnože pro třešně a višně
Světový trend vedoucí k zintenzivnění pěstování třešní znamenal dlouhou šlechtitelskou práci a výsledkem jsou zakrsle rostoucí podnože, které se pěstují komerčně v zahraničí. Nejčastěji používanými podnožemi pro třešně a višně jsou generativně množené Prunus avium /ptáčnice/ a Prunus mahaleb /mahalebka/. Rostou velmi silně a díky tomu nastupují pozdě do plodnosti. Mezi vegetativně množené podnože patří Colt: růst naštěpovaných odrůd je o 20-30% menší než na ptáčnici, ale některé údaje uvádí i o 40 % nižší růst. Tradovaná citlivost k mrazu nebyla v Německu během krutých zim v letech 1985 a 1986 potvrzena. Gissela 5 a Gisela 6 jsou v současné době nejúspěšnější zakrsle rostoucí podnož pro třešně. Růst je cca 30-50% a 50-60% ptáčnice. P-HL-A - Podnož z VŠUO Holovousy. Růst stromku je 30-50% ptáčnice. Vyžaduje živné půdy, dobře zásobené vodou. Kořenový systém je mělký, stromky vyžadují oporu. Afinita je problematická u některých odrůd. U P-HL-B vzrůstnost dosahuje přibližně 50-60% ptáčnice. Nastupuje časně do plodnosti a měla by se vysazovat do dobrých podmínek. Díky příliš vysoké ceně podnože a obtížnému množení nejsou Gisela a a P-H-L příliš často v českých školkách množeny.Podnože pro slivoně
Nejčastěji používanou podnoží slivoní je Prunus myrobalán. Jedná se o bujně rostoucí podnož, která často podrůstá. Alternativou je podnož Prunus St. Julien, která je vhodná kromě slivoní také pro meruňky a broskvoně. Je nejrozšířenější evropskou podnoží pro slivoně. Dosahuje vzrůstnosti cca 70% myrobalánu, má kratší vegetaci, což se projevuje pozdějším rašením, kvetením i časnějším ukončením vegetace /lépe vyzrává dřevo na podzim/. Nepodrůstá. Odrůdy na ní štěpované mají méně bujný růst a dříve se dostávají do plodnosti. Další alternativou pro slivoně, meruňky i broskvoně je generativně množená podnož Wagenheimova renkloda. Roste ještě o něco slaběji než St. Julien, cca 65% myrobalánu, také nepodrůstá a časně se dostává do plodnosti. Má mělký kořenový systém. Další podnože mají své výhody i nevýhody /Pixy, aj./. Příliš zakrsle rostoucí podnože zpravidla zdrobňují plody /Pixy - 50% vzrůstnosti myrobalánu, špatně kotví v půdě/.Podnož pro intenzivní produkci slivoní
VVA-1 KRYMSK®1
Původ: K.B.S Rusko, P. tomentosa x P. cerasifera
Vzrůst: je slabý, ± 40% slabší než u obvykle používané podnože St. Julien
Kompatibilita: je dobrá se slivoněmi
Odolnost: mrazu odolná
Pozn. včasný nástup do plodnosti, kvalitní sklizně, dobrá stabilita a nízká výmladnost
Zdravotní stav: virus free
Pro maximální zvýšení efektivity je důležité udržet strom v menším tvaru. Použití slabě rostoucí podnože sníží nutnost řezu a usnadňuje sklizeň. Slabý růst neovlivňuje produkci a kvalitu a velikost plodů.

Produktivita
Jak současný výzkum zatím ukazuje, že je podnož VVA-1 KRYMSK® velice slibným pěstebním materiálem. Jednou z nejdůležitějších výhod včasný vstup do plodnosti ve srovnání ke stávajícím běžně používaným podnožím. Stromy při použití této podnože vstupují do plodnosti od druhého roku pěstování. Dále z průzkumů vychází že tyto první sklizně přináší dvakrát tak vysoký výnos než na podnoži St. Julien, což kompenzuje poměrně vysoké vstupní investiční náklady. Také starší stromy dosahují ve srovnání vyšší produkce.

Vzrůst – (síla růstu)
Stromy na podnoži VVA-1 KRYMSK® rostou klidně. Ve srovnání s St. Julien je rozdíl pozorovatelný o více než 40%. To znamená, že stromy na podnoži VVA-1 jsou zvláště vhodné k pěstování v úzkém sponu. Růst zpomalující opatření jako je řez kořenů a nařezávání kmene nejsou u této podnože nutné. V tom můžeme jistě vidět výhodu, protože tato dvě zmíněná opatření často mají negativní účinek na velikost plodu.

Velikost plodů
Síla růstu a velikost plodu jsou dvě věci, které na sobě velmi úzce závisí. Snížení slily růstu také často znamená zmenšení plodů a tím výrazně ovlivňuje kvalitu produkce. Jasný příkladem tohoto tvrzení je podnož Pixy. S podnoží VVA-1 se dosahuje protikladu: přes vysokou produkci je průměrná váha plodu stejná nebo vyšší než u podnože St. Julien

 

Podnože pro  meruňky:

Asi nejvíce používaná podnož mezi školkaři je meruňkový semenáč především z důvodů nízké ceny a tím i nízké ceny konečného stromku pro spotřebitele. Tato podnož je však vhodná pouze do nejkvalitnějších, teplých, propustných hlinitopísčitých a písčitohlinitých půd. Na většině území ČR jsou však  půdy těžší a vlhké, pro meruňkové semenáče naprosto nevhodné. Nevýhodou těchto podnoží je, že se snižuje rapidně životnost stromku a zvyšuje se riziko předčasného odumírání meruněk (mrtvice). Tuto podnož nepoužíváme.

Další levnou a často používanou podnoží  je myrobalán vhodný do těžších, vlhkých, kamenitých  a nebo naopak velmi suchých půd. Myrobalán je velmi vzrůstný a největší nevýhodou této podnože je velký vzrůst naštěpované odrůdy. U velkých stromů je pro pěstitele největším problémem  jarní ošetření proti monilióze. Nedostatečným, nebo špatným ošetřením především v letech vysoké nákazy monilií se snižuje životnost stromů. Tuto podnož nepoužíváme.

Švestkové podnože pro meruňky mají výhodu pro pěstování v horších klimatických a půdních podmínkách a v okrajových oblastech. Švestka je původní dřevina velmi dobře přizpůsobená na naše podmínky. Naroubováním odrůdy meruňky na švestkových, licencovaných podnožích mají o něco vyšší cenu.

St. Julien- nejvíce používaná švestková podnož na meruňky vhodná téměř do všech půd a lokalit. Posunuje pěstování meruněk i do méně příznivých oblastí. Je středně vzrůstná, nevytváří tak velké koruny jako u myrobalánu. Příznivě ovlivňuje plodnost, stromy brzy a hodně plodí. Je nutná probírka plodů, aby se stromy nevysilovaly. Vhodná na zahrady s dostatkem prostoru. Tuto podnož používáme.

PIXI- švestková podnož redukující vzrůst naštěpované odrůdy až o 50- 60 %, je dobře kompatibilní  odrůdami meruněk. Velmi příznivě ovlivňuje plodnost naštěpované odrůdy, jako švestková podnož je vhodná i pro okrajové pěstování meruněk. Vhodná jak pro klasický styl pěstování pro stromky s menší korunou a tak pro pěstování pro sloupové tvary.  Tuto podnož používáme.

WAVIT- poměrně nová velmi nadějná licencovaná podnož pro švestky a meruňky. Málo vzrůstný semenáč,  vyselektovaný ze známé švestky Wagenheimova, tato podnož redukuje vzrůst naštěpované podnože o 40 %. Výhody této švestkové podnože pro meruňky jsou nesporné. Hodí se téměř do všech půd a všech oblastí, příznivě ovlivňuje plodnost a zdravotní stav naštěpované odrůdy. Stromy vytváří přijatelné koruny, které jsou snadno ošetřovatelné. Stromky mají mnohem delší životnost.  Nevýhodou této podnože je vyšší cena, v kombinaci s licencí za odrůdu je cena na hranici akceptovatelnosti zákazníky. V tomto případě platí, že za vyšší cenu je i vyšší kvalita materiálu.  Tato podnož je vhodná i pro sloupové pěstování méně vzrůstných odrůd. Tuto podnož používáme.

TOPlist